Könyvtárhasználati szabályzat

A könyvtárból könyvek, illetve folyóiratok alkalmanként 4 hétre kölcsönözhetők. Ez igény esetén egy alkalommal újabb 4 hétre meghosszabbítható, amennyiben azt más tag nem jegyezte elő. A hosszabbítás kérhető személyesen, telefonon, illetve interneten is könyvtárosukktól (Sasvári Ákos: +36 20 962-6224, sasvari.akos1@gmail.com).
A kölcsönző személyek a kölcsönzési idő be nem tartása esetén késedelmi díjat kötelesek fizetni, melynek összege 100 Ft/kiadvány/hét. Külön felszólítás esetén kötelesek az esetleges postai és adminisztrációs költséget is megfizetni. A könyvtárhasználati jog a késedelmi díj befizetéséig korlátozható.
A könyvtár állományában lévő, de kikölcsönzött kiadványokat kérésre a könyvtáros előjegyzi, annak majdani elérhetőségéről az igénylőt értesíti.

A könyvtárhasználók jogai

A könyvtár kizárólag az Egyesület tagjai részére van fenntartva. Számára biztosított a Könyvtárhasználati Szabályzat véleményezésének joga, módosítására javaslatot tehet.
Az Egyesület tagjai javaslatot tehetnek továbbá a könyvtári állomány gyarapítására, fejlesztésére.

A könyvtárhasználók kötelességei

A könyvtári állomány védelme a könyvtárhasználók és a könyvtáros együttes érdeke. A könyvtárhasználó erkölcsi és anyagi kötelezettsége a kölcsönzött dokumentumok épségét a kikölcsönzés állapotában megőrizni, a kölcsönzési határidőket betartani, a kikölcsönzött könyvet az egyesületi tag nem adhatja tovább.
Köteles továbbá a személyi adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárosnak (és az Egyesületnek) bejelenteni.

A könyvtár nyitvatartási rendje

Nyitva tartási ideje a budapesti programok előtt 1 órával kezdődik, és a programok ideje alatt tart.
Elérhetősége: ELTE Füvészkert 1083 Budapest, Illés u. 25.

yy
Címkék

Címke