Meghívó a 2016. december 5-i rendkívüli közgyűlésre

Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
2030 Érd, Hernád u. 15.

Információ:
Horváth Ferenc elnök
Tel.: (20) 546-2668
E-mail: horvath.bromelia@gmail.com

Meghívó
a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének Elnöksége
tisztelettel meghívja Önt
2016. december 5-én, 10:00 órakor
Érd, Hernád u. 15. szám alatt
tartandó rendkívüli közgyűlésére.

Amennyiben a fenti időpontra összehívott rendkívüli közgyűlés határozatképtelen, azaz nem jelenik meg a tagság 50%-a + 1 fő, úgy a rendkívüli közgyűlést új időpontban (várhatóan 2016. december 11-én 14:00 órakor az ELTE Botanikus Kertjének igazgatósági épületében a 1083 Budapest, Illés u. 25. címen és közvetlenül a Kaktuszos Karácsony rendezvény előtt) megismételjük. A megismételt rendkívüli közgyűlést a lent meghirdetett napirendben szereplő kérdések vonatkozásában az akkor megjelenők számára tekintet nélkül határozatképesnek kell tekinteni.

Napirend:

1. Napirendi pont: Határozatképesség megállapítása, levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők megválasztása
2. Napirendi pont: Az egyesület alapszabályának módosítása
Felhívjuk figyelmét, hogy a szavazati jog gyakorlásának feltétele az egyesületi tagság, továbbá a tag személyes vagy meghatalmazott útján történő jelenléte. A meghatalmazás két tanú aláírását tartalmazó teljes bizonyító erejű okirat, mellyel a közgyűlésen való részvételi jog mind pedig a szavazati jog gyakorolható a meghatalmazó helyett. A meghatalmazást a közgyűlés megkezdése előtt, a helyszínen a Vezetőségnek át kell adni.

Szíves megjelenésére számítunk!

Érd, 2016. november 21.

Az MKOE Elnöksége

yy

Csatolt állomány(ok)