A Gymnocalycium nemzetség alnemzetségei

ANISITSIANA 21.

A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének időszakos kiadványa a Gymnocalycium, Discocactus, Melocactus, Neowerdermannia és Weingartia nemzetségek kedvelői részére.
Szerkesztő: Mánfai Gyula

y
Kaktusz-Világ
Abstract

What means classification? - one may ask. Shortly, it is a system of taxa based on hierarchy. The subgenus system of the genus Gymnocalycium has changed much in the taxonomical history, which systems are made based on the morfology of seeds. Franz Buxbaum (1968) ordered the taxa into 12 subgenera which were also divided into series. Graham Charles (2009) only accepted 5 subgenera. Getting known the differences chloroplast DNA sequences, we can get closer to the evolution-based system of the plants. The Author uses the subgenus system of Deamio et al. (2011) and Metzing (2012). Gymnocalycium Pfeiff. ex. Mittler (1844) contains the folowing subgenera: Microsemineum, Pirisemineum, Muscosemineum, Scabrosemineum, Macrosemineum, Trichomosemineum, Gymnocalycium.

Kivonat

A körülöttünk levő világ roppant bonyolult. A különféle tárgyak és jelenségek között nem könnyű eligazodni. A természettudományok évszázadok óta küzdenek e feladattal. Megismerések, fölfedezések sora vezetett arra, hogy ma már a legkiválóbb tudós is csupán az ismeretek szinte jelentéktelen töredékében tekintheti magát „szakembernek”, míg a többiben, jó esetben is csak felszínes ismeretei vannak. Mindez különösen igaz a biológiára, a természet legbonyolultabb tárgyainak és jelenségeinek tudományára. E téren ugyanis a sokféleség zavarba ejtő gazdagságával találkozunk, Szigorú értelemben véve minden élőlény más és más, ugyanakkor az eltérés mértékében is óriási különbségek vannak.
Dr. Vida Gábor akadémikus

Az élőlények egyedei – nemzedékről nemzedékre – állandóan változnak, még ha ezek a változások emberi érzékeléssel sokszor nem is észlelhetők. Az egyik lényeges problémát ebben látom a növényrendszerek megalkotásakor. Itt mindjárt meg kell állnunk pár szóra. Mi is a rendszer? Nagyon röviden: egy hierarchián alapuló, esetünkben „névhalmaz”. Négy évtizedes kaktuszgyűjtői tapasztalatom alapján ki merem jelenteni, hogy számomra fajszintű rendszerek a Gymnocalycium nemzetségnél nincsenek, csupán fajbesorolások.
Az élőhelyen jó esetben csupán a faj populációit tudjuk vizsgálni, melyek ugyan különböző korú nemzedékek egyedeiből állnak. Az ezeket megelőző nemzedékről azonban szinte semmi információnk nincs. Nem beszélve a jelen időben vizsgált nemzedéket követő utódnemzedékeket, melyeket természetesen mi vizsgálni nem tudunk, hiszen azok egyedei még meg sem „születtek”. A jóslás pedig nem tudományos módszer.
Így nem lehet egy idő után meglepetés, hogy az alnemzetségek és a fajok szintjén különböző besorolások jelennek meg. Ez vonatkozik a magvak morfológiáján alapuló alnemzetségekre való felosztásnál is...

Címkék