A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének élete

MKOE képe
Fórum: yy

Az elmúlt években és hónapokban egyre többször halljuk tagjainktól, hogy az egyesületünk működésével, működtetésével problémák, egyenesen bajok vannak. Olyan kritikákat is olvasunk, amelyben kifejtették néhányan, hogy miért nem lépnek be, vagy miért függesztik fel tagságukat. Szerencsére ezek száma kevés, de fontos, hogy reagáljunk rá. Természetesen vannak olyan kritikák is, amelyek jogosak, segítőszándékot tükröznek, így azokból lehet olyan ötleteket meríteni, amelyek megvalósítására már csak egy ügyes, tenni tudó és akaró tagra van szükség, akiből sajnos egyre kevesebb van.

Elnökségi ülések

Elnökségi ülésekre egy évben nagyjából 6 alkalommal jövünk össze. Az érdi székhelyű egyesületnek Libnárné Herczeg Ilona lakása ad otthont, ahová jobb esetben 10-14 ember jön össze. Gyakrabban inkább csak 8-10… Többen sajnos anyagi helyzetük miatt, vagy a szabadidejük hiánya miatt nem jönnek el, vagy csak egyszerűen nem kíváncsiak az elhangzottakra, holott az elnökségi ülések minden MKOE-tag számára nyilvánosak. Egy ilyen ülésre érkeznek Kazincbarcikáról, Keszthelyről, Zalaegerszegről, vagy Győrből, csak hogy a távolabbról érkezőket említsem. Az anyagi áldozaton kívül, ami nem kevés, a 2x3 órás út mellett a további 6 órás megbeszéléssel az egész napjukat az egyesületre áldozzák, amiért semmilyen anyagi ellenszolgáltatást vagy támogatást nem kapnak, legalábbis az elmúlt években ez volt a trend. Miután mindenki hazaérkezett, ki-ki feladatának megfelelően nekilátott annak a munkának, amit elvállalt. Ez néha csak egy levél megírása, egyeztetés a kiállításunknak helyt adó ELTE Füvészkert vezetőivel, vagy egy plakát, egy belépőjegy megtervezése, nyomdai előkészítése, ám van olyan feladat is, ami folyamatos, napi szintű elfoglaltságot igényelne. (postázás, cikkírás, meghívók, értesítések megírása, kapcsolattartás tagokkal, nyomdával, tördelőkkel, honlap szerkesztés, stb.)

Közlemények

Közleményekből tudhatják meg tagjaink, hogy mi történt, vagy mi fog történni az egyesületünkben. Ebben a néhány oldalas kiadványban olvasható anyagot az elnök, a titkár, és a helyi csoportok vezetőinek cikkeiből állítják össze. Ezt az összeállított anyagot nem egyszer valamelyik vezetőségi tag nyomtatja ki, ezzel pénzt és némi időt spórolva meg az egyesületnek. Mindezt természetesen szabadidőben, tisztán társadalmi munkaként végzik tisztségviselőink.

Kiállítások

A kiállításokat hosszú ideje az ELTE Füvészkertben rendezzük, amelyre a látogatók péntek reggeltől érkeznek. De vajon mi történik az előtte lévő napon, csütörtökön? Talán itt néhányan azt hihetnék, hogy megrendeljük nagy teherautókon a kiállítási kellékeket, amelyeket megfizetett kiállítás szervezők, építő munkások állítanak össze. Ez sajnos nem így van. Csütörtök reggel 9 órakor összejönnek azok az aktív tagok, akik hajlandóak erre a napra szabadságukat „elpazarolva” a közös cél elérése érdekében dolgozni. Az elmúlt években azonban sajnos itt is egyre nagyobb a lemorzsolódás, az amúgy sem túl népes aktív tagokból. Az erejük teljében lévő gyűjtőből csak talán 4-5 ember vállalja, hogy a pincében elraktározott anyagokat felhozzák. Nehéz ládákban összedobozolva tároljuk a sátorrudakat, amelyek mozgatásához két ember szükséges. A közel 80-100 zsák anyag granulátum pincéből való felmozgatása sem éppen könnyű munka. A sátor összeállítása ugyan nem nehéz feladat, de a szorgos kezek itt is elkelnének. Nem ritka, hogy ezekre a munkákra az idős nyugdíjas tagok jönnek el segíteni, mert nekik nem jelent gondot a munkahely kötöttsége, viszont 70 évesen már nem szaladnak a húsz kilós zsákokkal a hátukon olyan gyorsan, mint azt fiatalon tették hajdanán. Egy ilyen kiállítás közben, vagy a kiállítás után pedig éppenséggel azt lehet hallani „hogy ez nem szép, nem elég jó, kevesebb, mint tavaly volt, vagy egyenesen nem tetszett”. Ugyanakkor a kiállításon bemutatásra szánt növények szállítása sem egyszerű feladat. Idős gyűjtők már nem szívesen emelik ki gyűjteményükből a legszebb, néha a legnehezebb darabjait, mert vagy nincs segítségük erre a feladatra, vagy autójuk a szállításra. Sok esetben a nagy növények: kúszó, vagy oszlopkaktuszok egyesen szállíthatatlanok személygépjárműben. Így a kiállított pozsgások között csak ritkán látni igazi matuzsálemeket, vagy ha mégis, azokat, csak egy-két fiatal aktív tag mutatja be. Így már nem is akkora csoda, hogy nehéz kövekkel már nem díszítjük a kiállító területet, vagy ha valakinek valamilyen csodás elképzelése, ötlete támad, az első kérdés mindig az, hogy ki fogja ezt csinálni?

Honlap

Honlapunk hosszú kálvária után egy kaktuszokat szerető, számítástechnikát kedvelő ember kezébe került, aki teljesen ingyen végzi a rábízott feladatokat, ellenszolgáltatás nélkül biztosítja a kívánt tárhelyet, és ezek mellett szerkeszti az aktuális plakátterveket, belépőket és kezeli az MKOE facebookos felületét. Munkájával, amelyet szintén civil elfoglaltsága mellett végez, hatalmas segítséget nyújt az egyesületünknek. A Kaktusz-Világ online feltöltése is az ő feladata, az eredeti nyomtatott kiadvánnyal megegyező minőségű feltöltés több napot vesz el szabadidejéből, így talán érthető, hogy a régi számok feltöltése az újak mellett sajnos elég lassan halad.

Kaktusz-Világ

A Kaktusz-Világ néhány évvel ezelőtt sajnos nagy csúszások mellett tudta teljesíteni a beígért határidőket. Az akkori főszerkesztőre a napi 10 órás munkája mellett egye nagyobb teher nehezedett, mert a cikkírók egyre nehezebben tudták megtölteni a 44 oldalnyi újságot. Ebben a nehéz helyzetben csatlakozott az újság jelenlegi főszerkesztője, akivel gyors ütemben ledolgozták az elmaradásokat. Ebben a kemény munkában természetesen nagy szerepe volt a többi szerkesztőtársnak is, akik akár éjjel is egy új kiadványon dolgoztak, hogy az mihamarabb postázható legyen. Azonban továbbra sem oldódott meg az a cikkhiány, amivel az előző főszerkesztő is szembesült, és a jelenlegi főszerkesztő is ugyanúgy 10 órás munkanapok után, esténként, a szabadidejét áldozza az újság cikkeinek írására, formálására, a képek szerkesztésére, válogatására, a nemzetközi kapcsolatok ápolására és a tördelői munka koordinálására. Az újság szerkesztői, a cikkek bírálói ugyanígy társadalmi munkában, szabadidejükben végzik munkájukat. A lapunk szakmai értékét mutatja, hogy egyetlen cikk sem kerül nyomdába bírálat, szakmai áttekintés, adott esetben módosítási kérelem nélkül, amely a magas szakmai színvonal záloga. Azonban a cikkírók eltűntek, kifogytak azokból a témákból, amelyeket évekkel, évtizedekkel ezelőtt szívesen megosztottak eddig a tagtársakkal. Lehet, hogy csupán az internet világában már mindenki el tudja mondani a véleményét, megkapja a szakmai útmutatást, és azonnal hozzájuthat információkhoz, ami régen elképzelhetetlen volt. Mi hiszünk benne, hogy újságra továbbra is igény van, reméljük, ezzel a lap olvasói is egyetértenek. A kiadvány áránál vegyük figyelembe, hogy a folyton emelkedő postai díjak, a nyomdaköltségek mellett, egy kis példányszámos kiadvány (a lap 300 példányban készül minden hónapban, az előfizetők száma 150-200 körül mozog…) nem veheti fel a versenyt például a német kaktuszos kiadvánnyal, amelynek példányszáma több ezer darab. Ebben az esetben is meg kell említenünk, hogy ezt a feladatot sem fő munkaidőben végzi a főszerkesztő, mert az egyetemi munkahelyi tevékenysége is jelentős időt emészt fel. Azt szeretnénk kérni minden kedves Kaktusz-Világ előfizetőtől, hogy ne tekintse a kéthavonta történő megjelenést mereven kőbe vésettnek, hanem legyen türelemmel, mert egészen biztos meg fogja kapni az újságot, még ha néha kis csúszással is. Ez erkölcsi felelőssége, és egyben szívügye a lap szerkesztőinek.

Pozsgások – a folyamatosan bővülő pozsgáslexikon

Lapokból álló, mappában rendszerezhető kiadvány, amely a kaktuszok és egyéb pozsgásnövények képes lexikona. 2003 óta minden évben 48 lapon jelenik meg. Egy-egy lap egy növényfaj, alfaj, változat vagy forma teljes bemutatását célozza meg. A lap egyik oldalán a növény neve és fontosabb taxonómiai adatai, valamint nagyméretű, jó minőségű fotója látható. A hátlapon a taxon részletes ismertetése olvasható, valamint további, fontos részleteket kiemelő, vagy alakváltozatokat bemutató fotók láthatók. A szöveges rész ismerteti a növény nevének magyarázatát, első leírásának adatait, a gyűjteményekben előforduló szinonim neveket, tartalmazza a növény részletes leírását, élőhelyének ismertetését, valamint kultúrában való tartásának fontosabb tudnivalóit. A kiadvány szakmai színvonalát a sokéves gyűjtői tapasztalattal rendelkező cikkírók és a biológus végzettségű, a magyarországi botanika élvonalához tartozó szakmai lektor biztosítják. Munkájukat valamennyien társadalmi megbízatásként végzik. A kiadvány mára több mint 1000 oldalassá bővült, mintegy 500 növény ismertetését tartalmazza.

Kiadványrendelés

Többen nehezményezték az MKOE működését, miszerint nem kaptak meg egy kiadványt, aminek az árát már régen átutalták. Ezeket az eseteket kivizsgálva, jellemzően a hiba oka az volt, hogy a befizetett összegek mellé az egyesület nem kapta meg az alapvető információkat, így a befizetett összeg célját (milyen kiadványra, esetleg magrendelésre érkezett), a kiadványrendelő tag postacímét, és gyakran e-mail címet sem, melyen az egyesület tisztségviselői kapcsolatba tudnának lépni a befizetővel. Sajnos teljesen nem tudjuk kizárni a belső tévedéseket, elírásokat, amelyekben az egyesület hibázik, de ne felejtsük el azt sem, hogy hibázhat a kézbesítő is. A megrendelt és kifizetett kiadványok késve postázásával kapcsolatban ezért minden esetben azt javasoljuk, hogy minden információt adjon meg magáról, ne csak várjon rendelésére, hanem aktívan vegye fel a kapcsolatot az illetékes tisztségviselővel, hogy a hiba mihamarabb orvosolható legyen.

Maglista

Az egyesületi maglista sokszor és sokak vádjainak kereszttüzében állt. Azt érdemes tudni róla, hogy mint egyesületi magdepó, alapvetően adományokból táplálkozik. Talán természetesnek mondható, hogy azoknak a fajoknak a magjaiból áll rendelkezésre többlet a tagtársaknál, amely fajok sok magot hoznak, gyakran teremnek. Természetes, hogy sok gyűjtő ritka fajok magjaihoz szeretne hozzájutni, de ezek egyesületi szintű beszerzései időigényes munkák. Az egyesületi maglista célja nem a profitszerzés, hanem, mint azt alapszabályunk leírja, a kaktusztartás kultúrájának a terjesztése. A magfelelős a beérkezett magokat szabadidejében, társadalmi munkában válogatja, porciózza, intézi a beérkező rendelések összeállítását, postázását. Sokan és sokszor nehezményezték, hogy az egyesületi honlapról eltűntek az egyéni magkereskedők maglistái. Az egyesület vezetőségének véleménye szerint a közhasznú egyesületnek nem célja az anyagi haszonszerzésből folytatott kereskedelmi tevékenység viszonzásmentes támogatása.

Közösségi oldalak

Az elmúlt pár évben gombamód szaporodtak el a különböző, kaktuszgyűjtőket, kaktuszkedvelőket tömörítő csoportok a közösségi oldalakon. Az MKOE számára is alapvető fontosságú volt, hogy haladjon a korszellemmel, és megjelenjen a közösségi oldalakon. Információs híroldalt hoztunk létre, melyet az egyesület webfelelősei tartanak frissen. Azonban szeretnénk hangsúlyozni, hogy bármilyen más csoport felett az egyesületnek nincs felügyelete, nincs ráhatása, még ha több vezetőségi tag is magánemberként természetesen használja ezeket a fórumokat. A közösségi oldalak megjelenése sok jó, és sok – talán kevésbé jó hozománnyal bír. A pezsgés, a gyors információáramlás, a közvetlenség és az ingyenesség (ne is tagadjuk) hatalmas vonzerőt jelentenek mindenki számára, azonban sajnos együtt járnak a névtelenséggel, a kapcsolatok kiüresedésével és a személyes ismeretségek eltűnésével, ami mellett nehéz szó nélkül elmenni. Nem tisztünk társadalomszociológiai változásokat elemezni, de tagadhatatlan ezeknek a hatásoknak a megléte, melyek komolyan, és egyre inkább komolyan negatív irányba befolyásolják az egyesület létezését, gondoljunk csak a taglétszámra. Szeretnénk visszautalni: kiállítások, kiadványok egyesület nélkül, legalábbis jelenlegi formájukban nem készülhetnek el.

Az MKOE vezetősége

Az utolsó 10 fórumtéma

Szerző, cím Válaszok Legutolsó tartalomnövekvő sorrend
Dr. Gyúró Zoltán Maglistánk 2023-as bővülése 2023.01.30-01:22
Dr. Gyúró Zoltán
Dr. Gyúró Zoltán Az idegenhonos, invazív szukkulens fajokról 12 2023.01.26-22:16
Dr. Gyúró Zoltán
Jokhel Csaba Az Érdi Kern Péter Kaktuszkör honlapjának archiválása 2022.12.26-11:27
Jokhel Csaba
hornyaka Karácsony 2022. 2022.12.23-13:49
hornyaka
Dobos Simon Kaktusz azonosítás 2 2022.08.21-11:59
Dobos Simon
Dr. Gyúró Zoltán Ráckevei Árpád kertészete, Tököl 2022.08.17-11:31
Dr. Gyúró Zoltán
Bódi Tibor kaktuszbetegség 3 2022.08.14-07:55
Bódi Tibor
Nagy Evelyn Azonosítás 6 2022.06.23-20:01
Nagy Evelyn
hornyaka Felismeritek őket? Köszi szépen, Anett 4 2022.06.14-07:26
hornyaka
Füleki József novemberi virágzók 4 2022.06.10-10:40
hornyaka