Coryphanthak Mexikóban 2014

Varga Zoltán képe
Fórum: yy

Számomra az egyik legnehezebben azonosítható nemzetség. Vannak könnyen felismerhető fajok, de sokat nehéz beazonosítani az élőhely ismerete nélkül, sőt még annak tudatában is. Kicsit elhanyagolt nemzetség, az előbb említettek miatt. Egyébként tetszetős növények, a többségnek markáns, látványos tövisei vannak, a virágjuk is általában nagy és színes. Nem kényes növények, mindenképpen több figyelmet érdemel(né)nek.
Mexikói utam során találkoztam több helyen is a nemzetség képviselőivel, sőt inkább nehéz olyan helyet mondani, ahol nem voltak jelen.


Varga Zoltán képe

Első megállónk közép-Mexikóban Querétaro de Arteaga államban, Mesa de León környéke. Ariocarpus kotschoubeyanus var. elephantidens-t jöttünk keresni, ennek leírása itt olvasható. A terep ritkás alacsony növényzetből állt (fűfélék és száraz cserjék), Dasylirion longissimum, Agave fajok, Opuntia fajok, Fouqueria, Thelocactus leucacanthus, Echinocactus ingens, Mammillaria elongata ssp. echinaria, stb. A terep köves, törmelékes, legeltetett, a törmelék színe változatos a vörösestől a sárgás-barnáson át, 1910 méteres tengerszint feletti magasságban. A leírások szerint mészkő, de szerintem akár homokkő is lehetne. Jellegzetes lemezes, éles, szögletes. A törmelék alatt kemény, poros vöröses talaj található. A növények a kövek közt nőnek, egészen behúzódva, vagy kopasz bokrok alatt. A leírások szerint a területen a Coryphantha cornifera található. Könnyen meg is találtuk, könnyen felismerhető volt. Viszonylag széles sárgás színű és szerteálló tövisei, lapított alakja jellegzetes. A hazai gyűjteményekben ilyen néven előforduló példányokkal megegyező kinézet, a többségnek nem volt fekete középtövise. Az itthoniakon is variál - vagy van vagy nincs. Találtunk fiatal növényeket, időseket és telepeket is, döglött egyedek is előfordultak.

Varga Zoltán képe

Másnap 60km-re északkeletre, de még szintén Querétaro de Arteaga államban, Penamiller település külterületén jártunk a Estorax folyó völgyének magasabb térszintjein. Ide vonatkozik a Mammillaria-kkal foglalkozó bejegyzésem. Több helyen is kutattunk a település környékén, főként Strombocactus disciformis után, 1350-1500 méteres magasság körül. A kőzetek itt már vegyesen fordulnak elő szerintem, találtunk palás kőzetet sárgás színben, de metamorf kőzeteket is véltem felfedezni. Egy helyi fazon elmondása szerint ásványkincsekben gazdag a környék (vas- és ezüstérc).
A száraz hegyoldalakon és a völgyek magasabb térszintjein találtunk Stenocereus pruinosus, Stenocereus dumortieri, Myrtillocactus geometrizans, Astrophytum ornatum, Ferocactus echidne, Echinocactus ingens, Opuntia microdasys és más fajok, Cylindropuntia faj, Bursera. Mammillariak közül a már korábban látottak fordultak elő: M. elongata ssp. echinaria és Mammillaria parkinsonii. A M. elongata ssp. echinaria akár bokrok tövén is képes volt kihajtani, itt is láttunk virágzót. A Coryphantha nemzetség két fajjal képviseltette magát. A településtől nyugatra (szerintem metamorf kőzeten) találtunk kevés idős Coryphantha erecta példányt. Nagyon jellegzetesek, testük hengeres, megnyúlt, tövisek mézsárgák, barnásak, nagyon sűrűn borítják a növény testét. Könnyen felismertem. A másik faj már nagy fejtörést okozott számomra, nem tudtam beazonosítani. Sűrűn szürke tövises, hajlott feketés középtövissel, és gömbölyű vagy tojásdad, ovális testtel rendelkezett. Itthon különböző fórumokon és szakirodalmat áttekintve Coryphantha cornifera-ként kellett azonosítanom. Ha Mesa de León mellett talált C. cornifera-val összevetem, akkor elég jelentős eltéréseket találok! A képek magukért beszélnek. Feltehetően sikerült megtalálni a faj több alakját, így látható, hogy egyazon faj hogyan változik, esetleg más fajok behatására. Hogy tovább bonyolódjon a helyzet, itt megtalálható a Mesa de León mellett növő alak is, de már középtövisekkel! Fotóztam még egy Coryphantha fajt, de nem tudom, hogy az előző kettő fiatal egyede, vagy esetleg egy másik faj. Ennek sűrű világos tövisruhája van és tojásdad, nyújtott gömb alakú.

Varga Zoltán képe

Következő Coryphantha lelőhely kb. 150km-re északra adódott, San Luis Potosí államban. Rioverde településtől északkeletre Santa Rita előtt. Ide vonatkozik az egyik Mammillaria-s bejegyzésem is. Csak kíváncsiságból álltunk meg körülnézni, nem volt betervezve. Ez egy legeltetett terület, nagy oszlopkaktuszokkal és bokrokkal, helyenként a fehér mészkő alap is kilátszik. A talaj ennek ellenére itt barnás-vöröses és a közelben földművelést is folytatnak. A terep többnyire sík, de a közelben alacsonyabb mészkődombok is húzódnak, 1050 méteren bóklásztunk. Kaktszok közül Stenocereus pruinosus, Cylindropuntia fajok, Opuntia bokrok és valamilyen Mammillaria faj tenyészett. Nekem hasonló volt a Querétaró Mesa de León-nál látott magenta virágszínű fajhoz. Talán ez is compressa/magnimamma, de ez csak tipp. Többnyire bokrosodott, telepet képzett, teste zöld. Félárnyékban és napon is megmaradt, virágja magenta, mélyrózsaszín. Tövisei elég változatosak, szinte telepenként eltérő, volt rövid tövisű, de elég hosszú is, egyenes és hajlott is. Coryphantha-k közül egy igen jellegzetes kis gömb alakú fajba botlottunk. Coryphantha delicata néven azonosítottam, ekkor még nem tudtam, hogy innentől elkísér majd elég sokáig. C. palmeri néven is szokták emlegetni.

Varga Zoltán képe

San Luis Potosí államban haladtunk lassan tovább északa. Előző megállónktól, Santa Rita-tól pár km-re északra jártunk. A terep sík, agyagos, iszapos, szerintem sóban is gazdag (szikes), 1000 méteres tengerszint feletti magasság. A növényzet fák, cserjék, fűfélék. A területet helyenként művelték is és legeltették. Eredetileg Ariocarpus kotschoubeyanus v. sladkovskyi-ért jöttünk ide, találtunk helyette mást. Stenocereus pruinosus, Myrtillocactus geometrizans, Cylindropuntia leptocaulis, Lophophora koehresii, Coryphantha maiz-tablasensis, Echinocereus cinerascens ssp. tulensis, Opuntiák és egy Mammillaria faj. Érdekes, hogy míg a kicsit délebbre látott Coryphantha delicata csak köves terepen terem, ez a C. maiz-tablasensis csakis sík részeken és agyagos talajon. Kis keresés után szinte bárhol lehetett találni belőle. Egyfejes növényektől, a telepekig - minden előfordult. Nagyon jellegzetes növény, semmi mással nem lehet összetéveszteni.

Varga Zoltán képe

Las Tablas még szintén San Luis Potosí államban van, előző megállónktól pár km északra. Haladtunk tovább észak felé, a sík terepen a már előbb látott Coryphantha maiz-tablasensis nőtt. Bárhol lehetett találni szinte. A terep sem változott, néha alacsony mészkőhegyek emelkedtek ki, azokon teljesen eltérő növényvilág tenyészett. Helyenként az oldott sók szabályosan kivirágoztak a talaj felszínén, a terület erősen szikes lehet (érdekes, hogy a Turbinicarpus lophophoroides csak ilyenen tenyészik).

Varga Zoltán képe

Las Tablas-tól még északabbra, és még mindig SLP-ben jártunk, Morita település körül több helyen is kutattunk a sík terepen Ariocarpus kotschoubeyanus var. sladkovskyi után. A táj nagyon hasonlít az előzőekhez, a település egy kisebb medencében van, körben alacsony mészkőhegyek, a medence közepében pedig sík - majdnem sík táj. Az Ariocarpus nemzetségről szóló beszámolóm ide vonatkozó része is érdekes lehet.
A terep többnyire sík, csak nagyon kis buckák emelkednek ki, száraz ritkás cserjék, sokszor foltokba tömörülve. A legtöbb kaktusz is ezek védelmében él. Cylindropuntia leptocaulis és egy másik faj, Pachycereus marginatus, Mammillaria compressa/magnimamma, Sclerocactus (Glandulicactus) uncinatus, Echinocereus cinerascens ssp. tulensis. A kietlenebb terepen Ariocarpus kotschoubeyanus var. sladkovskyi-t is találtunk. A helyi lakosok elmondása szerint Lophophora (koehresii) is nő a környéken - a terep alkalmas rá. A sík területen itt is Coryphantha maiz-tablasensis tenyészett, legtöbbször bokrok - fák tövében/védelmében. Meglehetősen homogén kinézettel bír ez a faj, szerintem ez annak köszönhető, hogy előfordulása erősen lokalizált, bár nem csak egy kis területre korlátozódik, durván 70 x 50 km. Elterjedési területének nagy részét be is jártuk ezzel (Rioverdétől északra egészen Morita - Ciudad del Maízig). Ahogy a növény neve is utal elterjedési területére: maiz (Ciudad del Maíz) - tablasensis (Las Tablas).

Varga Zoltán képe

Szokás szerint északra hajtottunk továbbra is, átléptük Tamaulipas állam határát és Tula városába igyekeztünk. Ide az Ariocarpus agavoides miatt érkeztünk, ennek leírása itt található. Bejártuk a város környékét és onnan délre is kutattunk, itt is több helyen álltunk meg, ezeket a megállókat nem szedem külön, mert érdembeli eltérés nem adódott. A vidék kaktuszokban már bővelkedett: Yucca filifera, Agave fajok, Cylindropuntia leptocaulis, Stenocereus pruinosus, Mammillaria heyderi ssp. haemisphaerica, M. sulcata, M. viereckii, M. candida, Ariocarpus agavoides, Echinocactus ingens, E. horizonthalonius, Stenocactus pentacanthus, Echinocereus cinerascens ssp. tulensis, E. pentalophus, Sclerocactus (Glandulicactus) uncinatus. Coryphantha-k közül újfent a delicata jelent meg, a legtöbbször köves-kőtörmelékes terepen, bár Tula közelében már egy inkább agyagos domboldalon tenyészett. Tulától délre kb. 30km-re is találtunk C. delicata-t, sőt egy másik fajnak tűnő Coryphantha-t is, de lehet, hogy csak az előbbi fiatal kori alakja volt. Ugyanis elég tréfás némely Cory faj, mert fiatalon teljesen máshogy néz ki, mint virágzóképes korában. Három kicsit eltérő területet mutatok be a képeken, első a terep, utána az ott talált növény. Szerintem mindegyik C. delicata (szinonim: C-. palmeri). V.ö. Santa Rita lelőhely San Luis Potosí államban, durván 80-100km-re délre.

Varga Zoltán képe

Tula városától északra Jaumave-völgybe tartottunk, Ariocarpus trigonus és Obregonia denegrii lesőbe. Erről már van egy bejegyzés az Ariocarpusokat illetően. San Vicente település környékét vettük alaposabb vizsgálat alá. Egy alacsony mészkődomb lábánál jártunk, ritkás bokrok között. Fehér és szürke mészköves terep, tömörödött, agyagos talaj, 660 méteres magasságban. Nőtt itt Mammilloydia candida, Cylindropuntia leptocaulis, Ferocactus echidne, Ferocactus (Hamatocactus) hamatacanthus ssp. sinuatus, Obregonia denegrii, Ariocarpus trigonus. A kaktuszok főleg bokrok tövében fordultak elő. Az Obregonia denegrii félelmetes mennyiségben nőtt. Helyenként 10-20 töves telepekben. Teljesen megbabonázza az embert, és mást alig vesz észre utána. A település előtt és mögött is találtunk Coryphantha delicata növényeket. Mint ahogy az előző hozzászólásban is írtam, itt is volt fiatal példány - teljesen eltérő habitussal. Most már biztos vagyok benne, hogy egyazon faj, csak még fiatal egyedek. A képeket két külön lelőhelyen készítettem, de a távolság alig pár km, és a táj is hasonló, ezért nincs értelme különválasztani. Jaumave település közvetlen közelében találtunk Coryphantha delicata-t fehér/sárga tövisekkel, nem fekete középtövissel - mint korábban. Érdemes megnézni, az előbb említett Ariocarpus-os bejegyzést is, mert ott is vannak fotók erről a Coryphantha fajról!

Varga Zoltán képe

Kb. 100km-re északnyugatra Nuevo León államban jártunk La Soledad település határában, mikor úgy gondoltam, hogy újra Coryphantha delicata-val találkoztunk, bár ebben most itthon a képeket átnézve már más a véleményem, mert a tövisei kicsit másképpen állnak és a növény habitusa is eltér. A területen a híres fehér virágú Echinocactus horizonthalonius-t kerestük, amit a csehek a var. subikii névvel illetnek. Az ide vonatkozó bejegyzést érdemes elolvasni.
A terep egy középmagas mészkődomb lába, de nem csak a szürke-fehér, más árnyalatú kövek is idekeverdtek. Déli kitettség, 1630 méteres magasság. Köves terep, ritkás cserjék, de nem a szokásos, itt Larrea tridentata nőtt, ritkás állományban. Agavek és Yukkák itt is előfordultak, alacsony ürömcserjéktől volt szürke a táj és sivatagi virágok nyíltak sárgán. Kaktuszok közül Echinocactus ingens, Ferocactus pilosus, Thelocactus bicolor, Cylindropuntia, Coryphantha delicata (talán, de nembiztos mert megjelenése eltér kicsit tőle), Echinocereus pectinatus és más fajta Echinocereus enneacanthus telepek, rengeteg Stenocactus erectocentrus (?), Neolloydia conoidea. Első ránézésre nem tűntek fel a kaktuszok, de ha az ember lehajol és jobban szemlélődik rengeteget talál.

Varga Zoltán képe

La Soledad-tól keletre a Sierra Madre Oriental láncai között húzódó Aramberri-völgyben Marmolejo település mellett jártunk. A terep egy sűrűn benőtt mészkődomb, a felszín köves, fehér és szürke mészkő. A növényzet főleg bokrok, cserjék, fűfélék, csipkeharaszt, Agavék, Yukkák, meglehetősen kevés kaktusszal: Opuntia, Echinocactus ingens, Ariocarpus confusus, meg talán még valami Thelocactus-t láttunk, szerintem buekii lehetett. A kaktuszok domb oldalán és tetején nőttek, elsőre nem is gondoltam volna, hogy a sűrű növényzet között kaktuszokat fogunk egyáltalán találni. A sűrű növényzet között azért akadtak kisebb kopár részek, tisztások. Az ilyen helyeken fordultak elő a kaktuszok is. Kevés Coryphantha egyed is felbukkant, de nem tudtam beazonosítani még. Valószínűleg C. glanduligera vagy echinoidea lesz, feltehetően még fiatal példány és nem fejlődtek ki a középtövisei. Több terepi gyűjtő is megemlíti, hogy egy sárga tövisekkel rendelkező, de középtövis nélküli Cory faj tenyészik, de a fajnevet nem tudták megmondani, jelenleg én sem. Lehet erre is rá lehetne fogni, hogy C. delicata... ki tudja?

Varga Zoltán képe

Az Aramberri-völgytől kb. 100km-re északra Galeana település környékén jártunk még mindig Nuevo León államban. Továbbra is a Sierra Madre Oriental hegyláncai között. A településen a Geohintonia mexicana és Aztekium hintonii megtalálása után szálltunk meg, mivel hamar találtunk szállást így a késő délutáni időt a környék bejárására szántuk. A településtől északra egy alacsony dombon keresgéltünk. Rengeteg Thelocactus-t találtunk, erről itt lehet olvasni a korábbi bejegyzésnél. A környék mészköves, hegyes, erdős - lombhullató fák és fenyők is nőttek. Thelocactus buekii formák, Neolloydia conoidea, Opuntia, Yucca, Agave és valami érdekesség is, egy Coryphantha faj - nem tudom, hogy melyik faj lehet. A terepi gyűjtők Coryphantha delicata-t jelöltek meg ide. Szerintem a tövisei máshogy állnak és a végei felé egészen feketék. A talaj helyenként egészen gazdag volt humuszban, a sűrű növényállománynak köszönhetően.

Az utolsó 10 fórumtéma

csökkenő sorrend Szerző, cím Válaszok Legutolsó tartalom
Dr. Gyúró Zoltán 1. fórumtéma 1 2013.12.16-11:06
Dr. Gyúró Zoltán
Jokhel Csaba 2013. érdi kaktuszos karácsony 2 2014.01.31-00:59
Dr. Gyúró Zoltán
Füleki József meghatározás 2 2014.01.10-17:05
Jokhel Csaba
Dr. Gyúró Zoltán Kaktuszfa ligetek a tengerparton 2014.01.12-12:06
Dr. Gyúró Zoltán
Dr. Gyúró Zoltán Szmájli jelek használata 2014.01.31-10:28
Dr. Gyúró Zoltán
Jokhel Csaba Turbinicarpusok 4 2014.04.06-19:18
Jokhel Csaba
Jokhel Csaba Thelocactus 2014.02.15-18:43
Jokhel Csaba
Kádár Csaba Notocactus 1 2014.05.03-21:06
Jokhel Csaba
Dósa Béla Lithops 2014.03.08-20:09
Dósa Béla
Dósa Béla Lithops 1 2014.03.30-19:37
Libnárné Hercze...