Meghívó az MKOE rendkívüli közgyűlésére

MKOE képe

Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
2030 Érd, Hernád u. 15.

Információ:
Horváth Ferenc elnök
Tel.: (20) 546-2668
E-mail: horvath.bromelia@gmail.com

Meghívó

a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének Elnöksége
tisztelettel meghívja Önt
2015. június 20-án, 10:00 órakor
Érd, Hernád u. 15. szám alatt
tartandó rendkívüli közgyűlésére.

Amennyiben a fenti időpontra összehívott rendkívüli közgyűlés határozatképtelen, azaz nem jelenik meg a tagság 50%-a + 1 fő, úgy a rendkívüli közgyűlést új időpontban (várhatóan 2015. június 27-én 10:00 órakor Érd, Hernád u. 15. szám alatt) megismételjük. A megismételt rendkívüli közgyűlést a lent meghirdetett napirendben szereplő kérdések vonatkozásában az akkor megjelenők számára tekintet nélkül határozatképesnek kell tekinteni.

Napirend:

  1. Napirendi pont: Határozatképesség megállapítása, levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők megválasztása
  2. Napirendi pont: A Fővárosi Törvényszék 2015.május 27-i hiánypótlásra felszólító végzésében foglaltak szerint módosítandó alapszabály elfogadása

Felhívjuk figyelmét, hogy a szavazati jog gyakorlásának feltétele az egyesületi tagság, továbbá a tag személyes vagy meghatalmazott útján történő jelenléte. A meghatalmazás két tanú aláírását tartalmazó teljes bizonyító erejű okirat, mellyel a közgyűlésen való részvételi jog mind pedig a szavazati jog gyakorolható a meghatalmazó helyett. A meghatalmazást a közgyűlés megkezdése előtt, a helyszínen a Vezetőségnek át kell adni.

Szíves megjelenésére számítunk!

Érd, 2015. június 5.

Libnár Antalné elnökségi tag s.k.
Rigerszki Zoltán elnökségi tag s.k.

yy

Csatolt állomány(ok)