Meghívó az éves rendes Közgyűlésére 2017

Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete

2030 Érd, Hernád u. 15.

Információ:
Horváth Ferenc elnök
Tel.: (20) 546-2668
E-mail: horvath.bromelia@gmail.com

Meghívó

a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének Elnöksége
tisztelettel meghívja Önt

2017. február 10-én, 8:00 órakor Érd, Hernád u. 15. szám alatt tartandó évi rendes Közgyűlésére. Amennyiben a fenti időpontra összehívott Közgyűlés határozatképtelen, azaz nem jelenik meg a tagság 50%-a + 1 fő, úgy a megismételt

éves rendes Közgyűlésére 2017. február 12. (vasárnap) 14:00 órai kezdettel
az ELTE Botanikus Kertjében (Füvészkert, Igazgatósági Épület) a
1083 Budapest, Illés u. 25. címen
fog sor kerülni.

A megismételt Közgyűlést a lent meghirdetett napirendben szereplő kérdések vonatkozásában az akkor megjelenők számától függetlenül határozatképesnek kell tekinteni.

Napirend:

  1. Az Elnökség 2016. évi üzleti beszámolójának előterjesztése és elfogadása
  2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának előterjesztése és elfogadása
  3. Az Egyesület 2017. évi költségvetésének előterjesztése és elfogadása
  4. Az MKOE 2016. évi Közhasznúsági Jelentésének előterjesztése és elfogadása
  5. Tagsági viszony(ok) felmondása és elfogadása az Elnökség javaslata alapján
  6. Az Anisits János Dániel-emlékérem átadása
  7. Egyebek

Felhívjuk figyelmét, hogy a szavazati jog gyakorlásának feltétele az egyesületi tagság, melyet a Közgyűlés meghirdetett időpontjáig a 2017. évre vonatkozóan meg kell szereznie, avagy meg kell újítania, továbbá a tag személyes vagy meghatalmazott útján történő jelenléte. A meghatalmazás két tanú aláírását tartalmazó teljes bizonyító erejű okirat, mellyel a közgyűlésen való részvételi jog mind pedig a szavazati jog gyakorolható a meghatalmazó helyett. A meghatalmazást a Közgyűlés megkezdése előtt, a helyszínen a Vezetőségnek át kell adni.

Szíves megjelenésére számítunk!

Érd, 2017. január 13.

Horváth Ferenc
elnök

yy

Csatolt állomány(ok)