Ismételt közgyűlési meghívó (2018)

a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének Elnöksége

tisztelettel meghívja Önt
2018. március 11-én, 14:00 órakor a
1083 Budapest, Illés utca 25. szám alatt (ELTE Botanikus Kert – Füvészkert)
tartandó megismételt évi rendes Közgyűlésére.

A megismételt Közgyűlést a lent meghirdetett napirendben szereplő kérdések vonatkozásában a megjelenők számától függetlenül határozatképesnek kell tekinteni.

A Közgyűlés napirendje:

  1. Az Elnökség 2017. évi éves beszámolójának előterjesztése és elfogadása
  2. Az Ellenőrző Bizottság 2017. évi éves beszámolójának előterjesztése és elfogadása
  3. Az MKOE 2017. évi Közhasznúsági Jelentésének előterjesztése és elfogadása
  4. Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság mandátumának lejárta miatt az Egyesület új tisztségviselőinek megválasztása
  5. Az Egyesület 2018. évi költségvetésének előterjesztése és elfogadása az új Elnökség javaslata alapján
  6. Tagsági viszony(ok) felmondása és elfogadása az új Elnökség javaslata alapján
  7. Az Anisits János Dániel-emlékérem átadása
  8. Egyebek

Felhívjuk figyelmét, hogy a szavazati jog gyakorlásának feltétele az egyesületi tagság, melyet a megismételt Közgyűlés meghirdetett időpontjáig a 2018. évre vonatkozóan meg kell szereznie, avagy meg kell újítania, s amire a megismételt Közgyűlés előtt a helyszínen is lehetőséget biztosítunk. A szavazati jog gyakorlásának feltétele továbbá a tag személyes vagy meghatalmazott útján történő jelenléte. A meghatalmazás két tanú aláírását tartalmazó teljes bizonyító erejű okirat, mellyel a Közgyűlésen való részvételi jog mind pedig a szavazati jog gyakorolható a meghatalmazó helyett. A meghatalmazást a Közgyűlés megkezdése előtt, a helyszínen a Vezetőségnek át kell adni.

Szíves megjelenésére számítunk!

Érd, 2018. február 20.

Horváth Ferenc
elnök
s.k.

yy

Csatolt állomány(ok)